Aleki Meleisea

Aleki Meleisea

Father – Felix Vave Leavaise’eta Meleisea

Mother – Akenese Taiua Meleisea (Pereira)

Birth – 23rd May 1935 (Samoa)

Death – Unknown

Marriage – Flo

Offspring:

  1. Adele
  2. Angela
  3. Dominic
  4. Mavrick
  5. Natalie
  6. Davy
  7. Sharon
  8. Carmel
  9. Mathew

Additional Information:

 

Photographs:

BACK