Atone (Antonio) Pereira

Atone (Antonio) Pereira

Father – Jose Pereira

Mother – Maria Moiki

Birth – 31st October 1891

Death – 2nd January 1973

Marriage – Unknown

Offspring:

Unknown

Additional Information:

 

Photographs:

BACK