Laki Pereira

Laki Pereira

Father – Sio Iosefo (Kiao) Pereira

Mother – Lusila Pereira

Birth – 23rd October 1942 (Samoa)

Death – Unknown

Marriage – Unknown

Offspring:

  1. Rachel
  2. Fiona

Additional Information:

 

Photographs:

BACK