Loka Pereira

Loka Pereira

Father – Palepa Pereira

Mother – Laki Pereira

Birth – Unknown

Death – Unknown

Marriage – Unknown

Offspring:

  1. Teagan
  2. James

Additional Information:

 

Photographs:

BACK