Pelina (Sio) Pereira

Pelina Pereira

Father – Sio Iosefo (Kiao) Pereira

Mother – Lusila Pereira

Birth – 21st Augustl 1948 (Samoa)

Death – Unknown

Marriage – Iakopo Jake

Offspring:

  1. Natasha
  2. Lisa
  3. Nimrod

Additional Information:

 

Photographs:

BACK