Raymond Meleisea

Raymond Meleisea

Father – Lafaele Meleisea

Mother – Ana Meleisea

Birth – Unknown

Death – Unknown

Marriage – Unknown

Offspring:

  1. Unknown
  2. Unknown
  3. Unknown

Additional Information:

 

Photographs:

BACK